Kontakt

notářka Mgr. Eva Šimonová,

se sídlem v Rychnově nad Kněžnou,

IČ 750 50 331

adresa kanceláře:

Staré náměstí 58,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

úřední hodiny:

pondělí – čtvrtek 8 – 16h

pátek 8-15 h

(polední pauza 12-13 h)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.:  494 530 698

Úvodní stránka

Vítejte na webových stránkách notářky Mgr. Evy Šimonové, se sídlem Staré náměstí 58 v Rychnově nad Kněžnou.

Byla jsem jmenována ministrem spravedlnosti notářkou do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a jsem zapsána v evidenci notářů Notářské komory České republiky.

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní právní služby dle notářského řádu :

 

    • Uvedeme do souladu s novými právními předpisy účinnými od 1.1.2014 Vaše zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanovy a zařídíme všechny potřebné změny na obchodním rejstříku,

 

    • Sepíšeme Vám veřejné listiny o právních úkonech (smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci – přímou vykonatelnost, smlouvy týkající se obchodních společností – zakládání a změny společností, smlouvy o převodu obchodních podílů atd.),

 

    • Osvědčíme právně významné skutečnosti a prohlášení (např. osvědčování valných hromad obchodních společností, osvědčování prohlášení, ověřování podpisů a listin),

 

    • Přijmeme listiny do úschovy (např. cenné papíry, závěti),

 

    • Přijmeme peníze a listiny do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám (např. při sepisu kupní smlouvy).

 

Jsme rovněž kontaktním místem CzechPointu a je tak možné v naší notářské kanceláři nejen ověřit podpis nebo listinu, ale i požádat o vydávání ověřeného výstupu z veřejných registrů (výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z Rejstříku trestů, konverze dokumentů atd.).