Kontakt

notářka Mgr. Eva Šimonová,

se sídlem v Rychnově nad Kněžnou,

IČ 750 50 331

adresa kanceláře:

Staré náměstí 58,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

úřední hodiny:

pondělí – čtvrtek 8 – 16h

pátek 8-15 h

(polední pauza 12-13 h)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.:  494 530 698

Notářské služby

Zajistíme Vám sepsání notářských zápisů či jiných listin, případně i dalších dokumentů v rámci komplexního právního servisu (např. vyhotovení návrhu na obchodní rejstřík, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a veškerých dalších souvisejících listin ve spojitosti se založením či změnou obchodních společností nebo družstev), včetně zajištění všech jednání s příslušným katastrálním úřadem, popř. s obchodním rejstříkem, a to v těchto oblastech:

  • Převody nemovitostí

  • Notářské úschovy

  • Notářský zápis jako podklad pro exekuci

  • Pořízení pro případ smrti

  • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

  • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

  • Ověřování a osvědčování

  • Obchodní korporace; přímý zápis do obchodního rejstříku

  • Výpisy z informačních systémů veřejné správy