best free html templates


Vítejte na webových stránkách notářky Mgr. Evy Šimonové, se sídlem Staré náměstí 58 v Rychnově nad Kněžnou.

Byla jsem jmenována ministrem spravedlnosti notářkou do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a jsem zapsána v evidenci notářů Notářské komory České republiky.

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní právní služby dle notářského řádu :

Uvedeme do souladu s novými právními předpisy účinnými od 1.1.2014 Vaše zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanovy a zařídíme všechny potřebné změny na obchodním rejstříku,

Sepíšeme Vám veřejné listiny o právních úkonech (smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci – přímou vykonatelnost, smlouvy týkající se obchodních společností – zakládání a změny společností, smlouvy o převodu obchodních podílů atd.),

Osvědčíme právně významné skutečnosti a prohlášení (např. osvědčování valných hromad obchodních společností, osvědčování prohlášení, ověřování podpisů a listin),

Přijmeme listiny do úschovy (např. cenné papíry, závěti),

Přijmeme peníze a listiny do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám (např. při sepisu kupní smlouvy).

Jsme rovněž kontaktním místem CzechPointu a je tak možné v naší notářské kanceláři nejen ověřit podpis nebo listinu, ale i požádat o vydávání ověřeného výstupu z veřejných registrů (výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z Rejstříku trestů, konverze dokumentů atd.).

Adresa

Staré náměstí 58
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 75050331

Kontakt

Email: simonova@notarka-rk.cz 
Telefon: 494 530 698,
                601 550 100 

Úřední hodiny

Po - Čt     8-16h

Pá            8-15h

(polední pauza 12-13h)