Notářské služby

Zajistíme Vám sepsání notářských zápisů či jiných listin, případně i dalších dokumentů v rámci komplexního právního servisu (např. vyhotovení návrhu na obchodní rejstřík, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a veškerých dalších souvisejících listin ve spojitosti se založením či změnou obchodních společností nebo družstev), včetně zajištění všech jednání s příslušným katastrálním úřadem, popř. s obchodním rejstříkem, a to v těchto oblastech:

Převody nemovitostí

Notářské úschovy

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Pořízení pro případ smrti

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Ověřování a osvědčování

Obchodní korporace; přímý zápis do obchodního rejstříku

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

html5 templates
Adresa

Staré náměstí 58
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 75050331

Kontakt

Email: simonova@notarka-rk.cz 
Telefon: 494 530 698,
                601 550 100 

Úřední hodiny

Po - Čt     8-16h

Pá            8-15h

(polední pauza 12-13h)